Pravidla a Podmínky

Vážení zákazníci,

Rádi bychom vás informovali, že se brzy ozveme ohledně vaší nedávné objednávky. Kontrolujeme adresu, kde bude zesilovač nainstalován, abychom zajistili, že vyhovuje vašim požadavkům.

Děkujeme za vaši trpělivost.

Obecně:

Pozor:

  1. Zákazník přebírá odpovědnost za užívání zesilovačů signálu. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se registrace a užívání produktu, můžeme vám poradit, ale nijak tím nepřebíráme odpovědnost v případě, že v určité situaci není povoleno zesilovač užívat ve vámi zvolených prostorách.
  2. Jednáme podle českých právních předpisů. Všechny body jsou legitimní a jasné

Společnost Naše společnost vlastní a provozuje tento online obchod. Tento dokument upravuje váš vztah se společností Naše společnost. Přístup k tomuto webu, produktům a službám a jejich užívání podléhají následujícím podmínkám (“Pravidla a podmínky”). Užíváním webu vyjadřujete souhlas se všemi podmínkami, které se mohou čas od času aktualizovat. Tuto stránku byste tak měli pravidelně kontrolovat v případě, že dojde ke změně smluvních podmínek.

Přístup na tento web je povolen dočasně a vyhrazujeme si právo zrušit, nebo změnit nabízení služby bez předchozího upozornění. Nebudeme odpovědní, pokud z jakéhokoliv důvodu nebude web po jakoukoliv dobu k dispozici. Čas od času můžeme omezit přístup k některým, nebo všem částem tohoto webu.

Zásady ochrany osobních údajů:

Naše zásady ochrany osobních údajů, které stanoví způsob nakládání s vašimi údaji, naleznete zde. Užíváním tohoto webu souhlasíte se zde popsaným zpracováním údajů a zaručujete, že jsou všechny vámi poskytnuté údaje přesné.

Zákazy:

Tento web nesmíte zneužít. Nesmíte: páchat či podporovat trestný čin; přenášet nebo distribuovat virus, trojský kůň, červ, logickou bombu nebo jakýkoliv škodlivý materiál či jiný materiál, který je technologicky škodlivý, v rozporu s důvěrou, nebo jakýmkoliv způsobem urážlivý a obscénní; proniknout do jakéhokoliv aspektu služby; poškozovat data; obtěžovat ostatní uživatele; porušovat vlastnická či jakýkoliv jiná práva; odesílat reklamní či nevyžádané materiály, běžně označované jako “spam”; nebo se pokoušet ovlivnit výkon či funkčnost jakéhokoliv počítačového vybavení tohoto webu nebo k němu přistupovat. Porušení tohoto ustanovení by představovalo trestný čin a naše společnost nahlásí každé takové porušení příslušným orgánům  činným v trestním řízení a sdělí jim vaši totožnost.

Nebudeme odpovědní za žádné ztráty nebo škody způsobené útokem typu odmítnutí služby, viry nebo jinými technologicky škodlivými materiály, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení, počítačové programy, údaje, či jakékoliv další materiály v důsledku užívání našeho webu či stahování jakýchkoliv materiálů, které jsou na webu dostupné či jsou dostupné na webu, na který je na našich webových stránkách odkaz.

Duševní vlastnictví, software a obsah:

Práva v rámci duševního vlastnictví na veškerý software a obsah (včetně fotografických obrázků), které vám jsou dány k dispozici na tomto webu, nebo prostřednictvím tohoto webu, zůstávají majetkem našeho online obchodu nebo poskytovatelů licencí a jsou chráněny autorskými právy a smlouvami. Všechna taková práva si vyhrazujeme my a poskytovatelé licencí. Dodaný obsah si můžete ukládat, tisknout a zobrazovat pouze pro vlastní osobní potřebu. Není vám dovoleno publikovat, manipulovat s, distribuovat či jinak kopírovat v jakémkoliv formátu obsah či jeho kopie. Tento obsah či jeho kopie nemůžete užívat v souvislosti s jakýmkoliv obchodním či komerčním záměrem.

Podmínky prodeje:

Zadáním objednávky nabízíte nákup zesilovače mobilního signálu za následujících podmínek. Všechny objednávky podléhají dostupnosti a potvrzení ceny objednávky.

Poznámka: naše repasované produkty jsou dostupné za zlevněné ceny, proto při jejich objednávce nemůžete uplatnit kupónové kódy.

Časy odeslání zboží se mohou lišit podle jeho dostupnosti a zboží může být zpožděno jak poštovními zpožděními, tak zásahem vyšší moci. Za tato zpoždění nebudeme odpovědní.

Abyste mohli uzavřít smlouvu s GSM Zesilovače, musíte být starší 18 let a vlastnit platnou kreditní nebo debetní kartu vydanou pro nás akceptovanou bankou. Naše společnost si vyhrazuje právo jakkoli odmítnout vaši žádost. Pokud bude vaše objednávka přijata, budeme vás informovat e-mailem a potvrdíme, že je objednávka zkontrolována a zpracována. Při zadávání objednávky se zavazujete, že všechny údaje, které nám poskytnete, jsou pravdivé a přesné, že jste oprávněným uživatelem kreditní nebo debetní karty použité k zadání vaší objednávky a že máte dostatečné finanční prostředky na pokrytí nákladů na zboží.

Zákazník přebírá při nákupu produktů odpovědnost za kontrolu své sítě a venkovního pokrytí. GSM Zesilovače nepřebírá žádnou odpovědnost v případě že si kupující vybere produkt, který na jeho pozemku nefunguje.

(a) Naše smlouva:

Při zadávání objednávky obdržíte e-mail s potvrzením obdržení vaší objednávky: tento e-mail bude pouze potvrzením obdržení objednávky a nebude představovat přijetí vaší objednávky. Smlouva mezi námi nebude uzavřena do té doby, dokud vám nepošleme e-mailem potvrzení, že zboží, které jste si objednali, vám bylo odesláno. Do uzavřené smlouvy bude zahrnuto pouze zboží uvedené v potvrzovacím e-mailu zaslaném v době odeslání.

(b) Cena a dostupnost:

I když se snažíme zajistit, aby všechny podrobnosti, popisy a ceny, které se objevují na tomto webu, byly přesné, může dojít k chybám. Pokud zjistíme chybu v ceně jakéhokoli zboží, které jste si objednali, budeme vás o tom co nejdříve informovat a dáme vám možnost znovu potvrdit vaši objednávku za správnou cenu nebo ji zrušit. Pokud vás nemůžeme kontaktovat, budeme považovat objednávku za zrušenou. Pokud objednávku zrušíte a za zboží jste již zaplatili, obdržíte plnou náhradu.

(c) Platba:

Po obdržení vaší objednávky provedeme standardní autorizační kontrolu na vaší platební kartě, abychom se ujistili, že máte dostatek finančních prostředků k provedení transakce. Po obdržení autorizace bude z vaší karty odečtena relevantní částka. S penězi přijatými při odepsání částky z vaší karty bude zacházeno jako s vkladem oproti hodnotě zboží, které chcete koupit. Jakmile bude zboží odesláno a bude vám zaslán potvrzovací e-mail, budou peníze zaplacené jako záloha použity jako protihodnota za hodnotu zboží, které jste zakoupili, jak je uvedeno v potvrzovacím e-mailu.

Odkazování na tento web:

Můžete odkazovat na naši domovskou stránku, pokud tak učiníte způsobem, který je férový a legální a nepoškodí naši pověst ani ji nevyužijete. Nesmíte ale vytvořit odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu sdružení nebo schválení z naší strany, pokud neexistuje. Nesmíte vytvořit odkaz z žádné webové stránky, kterou nevlastníte. Tento web nesmí být orámován na žádném jiném webu, ani nesmíte vytvořit odkaz na jinou část tohoto webu než na domovskou stránku. Vyhrazujeme si právo odvolat povolení k propojení bez předchozího upozornění.

Zřeknutí se odpovědnosti za vlastnictví ochranných známek, obrázků osobností a autorských práv třetích stran

S výjimkou případů, kdy je výslovně uvedeno jinak, nejsou osoby (včetně jejich jmen a obrázků), ochranné známky a obsah třetích stran, služby a/nebo lokality uváděné na tomto webu v žádném případě spojeny, propojeny nebo přidruženy k našemu online obchodu a neměli byste se spoléhat o existenci takového spojení nebo přidružení. Veškeré ochranné známky/názvy uvedené na tomto webu jsou vlastnictvím příslušných vlastníků ochranných známek. Pokud je uvedena ochranná známka nebo název značky, používá se pouze k popisu nebo identifikaci produktů a služeb a v žádném případě není tvrzením, že tyto produkty nebo služby jsou podporovány GSM Zesilovače nebo s nimi souvisí.

Odškodnení

Souhlasíte s tím, že zajistíte a budete hájit a chránit náš Obchod, jeho ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, konzultanty, agenty a přidružené společnosti před jakýmikoli nároky, odpovědností, škodami a/nebo náklady v rámci třetích stran (včetně, ale nejen právních poplatků) vyplývající z vašeho používání této webové stránky nebo z porušení podmínek služby.

Změna:

Společnost GSM Zesilovače má právo podle svého absolutního uvážení kdykoli a bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit Služby a/nebo jakoukoli stránku tohoto webu.

Neplatnost:

Pokud je kterákoli část podmínek služby nevymahatelná (včetně jakéhokoli ustanovení, ve kterém vylučujeme naši odpovědnost vůči vám), nebude vymahatelnost kterékoli jiné části podmínek služby ovlivněna a všechna ostatní ustanovení zůstávající v plné platnosti a účinnosti. Pokud je možné oddělit kteroukoli klauzuli/pod-klauzuli nebo část klauzule/pod-klauzule, aby byla zbývající část platná, bude klauzule vykládána odpovídajícím způsobem. Alternativně souhlasíte s tím, že klauzule bude opravena a vykládána takovým způsobem, který se velmi podobá původnímu významu klauzule/pod-klauzule, jak je povoleno zákonem.

Stížnosti:

Užíváme relevantní postupy k řešení stížností, díky kterým se pokusíme vyřešit jakékoliv vzniklé spory ihned po jejich vzniku. Dejte nám, prosím, vědět v případě, že máte jakékoliv stížnosti či komentáře.

Zřeknutí se práv:

Pokud tyto podmínky porušíte a my nepřijmeme žádná opatření, budeme i nadále oprávněni používat svá práva a nápravná opatření v jakékoli jiné situaci, kdy tyto podmínky porušíte.

Celé smluvní podmínky:

Výše uvedené podmínky služby představují úplnou dohodu obou stran a nahrazují všechny předchozí a současné dohody mezi vámi a  společností GSM Zesilovače. Jakékoli vzdání se kteréhokoli ustanovení Podmínek služby bude účinné, pouze pokud bude písemné a podepsané ředitelem našeho online obchodu.